PAPERERIA SOLIDARIA DE LA FACULTAD DE DRET DE BISSAU

EDICIÓ l

Papereria solidària a la Facultat de Dret de Bissau que redueixi la despesa suportada pels alumnes als seus estudis.

El benefici obtingut serà reinvertit en la millora de la formació, adquisició de material destudi, en el finançament de matrícules als alumnes amb risc dabandonament per manca de finançament i en el programa de sensibilització en drets fonamentals i igualtat de gènere que anirà dirigit a la població.

Els alumnes podran destinar el seu estalvi a ladquisició de material destudi i en la seva alimentació, atès que la majoria sol fer un sol menjar, a causa de lelevat cost suportat. Reduir despesa de material escolar i destudi, millorar laccessibilitat a material escolar i destudi. Disminuir la taxa d’abandó. Incentivar les dones per accedir als estudis. Millorar lalimentació dels estudiants. Sensibilitzar la població sobre els drets fonamentals, ODS. Evitar, sobretot en les dones estudiants, l’intercanvi de “favors” per poder finançar els estudis.

10.000€

6.000€

MEMBRES