Política de privacitat

1. Responsable 

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del lloc web www.laweb.com (en endavant, el “Lloc Web”) com a usuari del mateix seran incloses en un fitxer titularitat CohesionArt amb domicili social AV TOMAS GIMENEZ, Nº 5, AT 2 08906, L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona, España; prevista de C.I.F. G67276428; i amb adreça electrònica cohesionart@cohesionart.org 

El tractament de les teves dades i la present Política de Privacitat es regirà pel Reglament General de Protecció de Dades o Reglament [UE] 2016/679) (el “RGPD”).

2. Finalitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

  • Facilitar-li l’accés al Lloc Web i millorar l’experiència d’usuari
  • Gestionar els serveis sol·licitats en el Lloc Web.
  • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
  • Elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades d’acord amb aquest perfil.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

En remetre l’usuari les seves dades de caràcter personal a COHESIONART, aquest consent expressament que COHESIONART acompleixi les següents activitats i / o accions, llevat que s’indiqui el contrari en contractar o subscriure qualsevol producte i / o servei d’COHESIONART o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat::

  • L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals en paper, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial.
  • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes d’COHESIONART iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
  • Tramitar encàrrecs de peticions o respondre a les peticions que siguin realitzades per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web d’COHESIONART.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • O en el cas que s’estableixi en el nostre lloc web cursar la seva sol·licitud de registre d’usuari / o la seva comanda de productes oferts per COHESIONART. Un cop confirmada i acceptada la seva sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça indicada al moment de completar el formulari de registre.

Sense perjudici de tot l’anterior, no es considerarà comunicació comercial i / o publicitària tota aquella informació enviada per COHESIONART -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris d’COHESIONART amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics- per l’usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d’aquesta relació contractual i / o comercial.

Mitjançant l’enviament de dades, vostè presta el seu consentiment perquè COHESIONART tracti les seves dades personals conforme a les finalitats descrites. Vostè garanteix que les dades facilitades són veraces, exactes i completes, i es responsabilitza de notificar qualsevol canvi sobre aquests.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup empresarial COHESIONART per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

  • NOMINALIA INTERNET S.L. (B61553327) – Com a proveïdor de servidors allotjament Web.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

COHESIONART informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

D’acord amb la legislació de protecció de dades, vostè compta amb els Drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat. Té dret a obtenir confirmació sobre si en COHESIONART estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades COHESIONART deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça email@laempresa.com o per correu postal a l’adreça AV TOMAS GIMENEZ, Nº 5, AT 2 08906, L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona, España; i amb adreça electrònica cohesionart@cohesionart.org  indicant el seu nom i cognoms, petició en la qual es concreta la seva sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i haurà d’adjuntar còpia del seu DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Així mateix, COHESIONART es compromet a garantir la confidencialitat de les seves dades personals i a utilitzar d’acord amb les finalitats anteriorment indicades.

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats:

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella habilitada en els formularis de contacte habilitats en el lloc web accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part d’COHESIONART, on informarà l’usuari conforme a analitzar la informació que es derivi d’aquesta gestió per millorar els nostres serveis i adequar-los a les preferències dels usuaris amb les següents finalitats: