En CohesionART, ens financem a través d’una varietat de fonts. En primer lloc, rebem donacions de persones, empreses i fundacions que fan costat a la nostra missió de millorar les condicions de vida de les comunitats més vulnerables. Aquestes donacions són essencials per al nostre treball i ens permeten dur a terme projectes en diferents parts del món.

A més, també busquem subvencions i finançament governamental per a projectes específics. Treballem en estreta col·laboració amb agències governamentals i organitzacions internacionals per a garantir que els nostres projectes siguin coherents amb les polítiques i objectius de desenvolupament sostenible.

També busquem oportunitats de recaptació de fons a través d’esdeveniments especials, campanyes en línia i altres iniciatives creatives. Aquestes activitats no sols ens ajuden a recaptar fons, sinó que també ens permeten interactuar amb la nostra comunitat i crear consciència sobre els problemes que enfronten les comunitats marginades.

Finalment, és important destacar que mantenim alts estàndards de transparència i responsabilitat financera en la nostra organització. Som una organització sense fins de lucre registrada i complim amb tots els requisits legals i fiscals.

En resum, en CohesionART ens financem a través de donacions, subvencions, finançament governamental i activitats de recaptació de fons. Estem compromesos amb la transparència i la responsabilitat financera en totes les nostres activitats i treballem àrduament per a garantir que cada centau que rebem s’utilitzi de manera efectiva i eficient en els nostres projectes.