COHESIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA I DANSA D’ÀFRICA OCCIDENTAL

EDICIÓ IV

Cohesió, art i desenvolupament. Treballem la cohesió social a través de l’art per aconseguir un desenvolupament humà intercultural i de millora del món on vivim, reduint la bretxa de desigualtat social i de gènere. Ens uneix un sentit social, educatiu, artístic i ètnic encaminat a una tasca de millora de la humanitat i de cohesió social. Els nostres projectes es basen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, posant èmfasi en els Drets Humans com a base fonamental per a una convivència harmoniosa a nivell mundial. Per això, treballem incidint tant en països desenvolupats com en aquells en vies de desenvolupament.

Oferim a les organitzacions sortir per unes hores de la rutina del dia a dia i treballar de manera inconscient els valors essencials que sustenten el benestar d’un equip. Els beneficis generats pels tallers s’inverteixen en projectes d’inserció laboral i de desenvolupament que duem a terme a països emergents com al territori (finançament d’estudis, l’ajuda a nous emprenedors, inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, entre altres). Així, l’empresa pot reforçar les accions de Responsabilitat Social Corporativa impulsant la millora del seu ambient laboral i, de manera simultània, contribuint al finançament de projectes amb impacte social.Utilitzem l’art com a mitjà vehicular per crear unitat alhora que incidim en els valors bàsics de respecte, confiança, integració, cooperació i convivència. Els nostres tallers van més enllà de crear una coreografia, una pintura, un ritme musical, una composició fotogràfica o una obra d’art, se centren en el coneixement més profund del mateix, en la seva espiritualitat i el rol de cohesió social que té, per exemple, a comunitats com l’africana, on el benestar de la comunitat està per sobre de l’individu. D’aquesta manera millorem les relacions interpersonals, treballant conjuntament i resolent els conflictes que puguin sorgir.

En aquesta activitat hem introduït una mostra de la cultura africana, una cultura força desconeguda per a nosaltres, però rica en valors socials de convivència i cohesió de grups.

A través del llenguatge universal de la música i la dansa ens unim sense importar d’on venim, les nostres creences, la nostra edat, el nostre rol a l’organització i les nostres diferències, amb l’objectiu de crear un ambient distès on podem treballar la unitat de grup.

10.000€

6.000€

MEMBRES