MILLORA DE L’ACCÉS DE L’AIGUA

EDICIÓ VI

Estudi, reconstrucció, condicionament i millora d’accés a l’aigua del poblat de Colonato a Guinea Bissau.

Millorar la salut dels nens i nenes a través de la millora de les condicions de sanejament i higiene al poblat de Colonato, a Guinea Bissau.

Reconstrucció i condicionament mitjançant bomba d’aigua elèctrica, accionada per plaques solars.

Introducció de filtres de potabilització personals per a nuclis familiars, amb el propòsit de reduir malalties quan han d’estar absents als camps de cultiu o als trasllats d’una població a una altra i no tenen accés a aigua segura.

El pou serà condicionat per una associació local que hi està especialitzada. Els filtres seran comprats a la fundació The social water amb què establim contacte fa un any arran d’un projecte que duen a terme a Colòmbia i Mèxic. El lliurament de filtres porta associat una formació per a ús i manutenció, aquesta formació serà impartida per un dels nostres cooperants a cada nucli ia un grup d’agents locals.

10.000€

6.000€

MEMBRES